Zobrazit ceník v pdf

Daňová evidence (cena za položku)
do 100 řádků 20 Kč
101-200 řádků 18 Kč
nad 200 řádků 16 Kč
Účetnictví (cena za položku)
do 100 řádků 25 Kč
101-200 řádků 23 Kč
nad 200 řádků 21 Kč
Zpracování mezd
měsíční sazba za osobu 300 Kč
Vystavení faktury 20 Kč
Cestovní příkaz
tuzemsko 50 Kč
zahraniční 100 Kč
Přiznání k dani z příjmu
fyzických osob typ A 800 Kč
fyzických osob typ B včetně přehledů na OSSZ a ZP 1300 Kč
právnických osob včetně příloh 4000 Kč
Roční vyučtování zálohové a srážkové daně 500 Kč
Přiznání k DPH 800 Kč
Přiznání k silniční dani 500 Kč
Statistické formuláře
4 strany A4 500 Kč
8 stran A4 1000 Kč
nad 8 stran A4 1500 Kč
Roční závěrka účetnictví včetně inventarizace
do 100 řádků měsíčně 2500 Kč
101-200 řádků měsíčně 4500 Kč
201-400 řádků měsíčně 6500 Kč
nad 400 řádků měsíčně individuálně

Ceny za položku zahrnují zpracování předaných účetních dokladů, dle požadavku klienta měsíční nebo čtvrtletní zpracování výkazů a sestav:

Zpracování mezd zahrnuje: