Zobrazit ceník v pdf

Daňová evidence (cena za položku)
do 100 řádků 15 Kč
101-200 řádků 13 Kč
nad 200 řádků 11 Kč
Účetnictví (cena za položku)
do 100 řádků 20 Kč
101-200 řádků 18 Kč
nad 200 řádků 16 Kč
Zpracování mezd
měsíční sazba za osobu 300 Kč
Vystavení faktury 15 Kč
Cestovní příkaz
tuzemsko 50 Kč
zahraniční 100 Kč
Přiznání k dani z příjmu
fyzických osob typ A 500 Kč
fyzických osob typ B včetně přehledů na OSSZ a ZP 1000 Kč
právnických osob včetně příloh 3000 Kč
Roční vyučtování zálohové a srážkové daně 300 Kč
Přiznání k DPH 500 Kč
Přiznání k silniční dani 300 Kč
Statistické formuláře
4 strany A4 300 Kč
8 stran A4 500 Kč
nad 8 stran A4 1000 Kč
Roční závěrka účetnictví včetně inventarizace
do 100 řádků měsíčně 2000 Kč
101-200 řádků měsíčně 3500 Kč
201-400 řádků měsíčně 5000 Kč
nad 400 řádků měsíčně individuálně
Zastupování na úřadech 250 Kč/hod
Odvoz dokladů
1x v účetním období zdarma
čas na cestě 100 Kč/hod
cesta 6 Kč/km

Ceny za položku zahrnují zpracování předaných účetních dokladů, dle požadavku klienta měsíční nebo čtvrtletní zpracování výkazů a sestav:

Zpracování mezd zahrnuje: